گیاهان داروئی

مقدمه ای بر گیاه دارویی کنگر فرنگی

Posted on
گیاه کنگر فرنگی

کنگرفرنگی با نام عمومی Artichoke گیاهی علفی و چند ساله متعلق به تیره Asteraceae، است که پیشینه کشت آن به هزاران سال پیشمی رسد. اولین توصیف ها از کنگرفرنگی به قرن ۴ قبل از میلاد توسط نویسنده یونانی تئوفراستوس باز می گردد. این گیاه میان یونانیان و رومیان به عنوان غذا و دارو مورد توجه […]

گیاهان داروئی

کاشت گیاه دارویی کنگر فرنگی

Posted on
کاشت گیاه دارویی کنگر فرنگی

تاریخ و روش کشت بذر مورد نیاز برای کشت این گیاه می تواند از دو طریق جنسی و غیرجنسی تهیه شود: روش جنسی: در این روش کاشت از بذر استفاده می شود. روش غیرجنسی: در این روش با استفاده از اندام های رویشی (پاجوش های اطراف طوقه گیاه، قلمه های علفی گرفته شده از ساقه […]