گیاهان داروئی

گیاه دارویی زیره سبز

Posted on
زیره سبز

زیره سبز با نام متداول کومین (cumin) در زبان انگلیسی، گیاهی متعلق به خانواده چتریان (Apiaceae) است که از جهت کاربرد در صنایع غذایی و دارویی از گیاهان مهم این خانواده می باشد. این گیاه احتمالا بومی فلات ایران بوده و نام خود را از منطقه اولیه تولیدش در شهر باستانی کومین واقع در حاشیه […]