کتاب الکترونیکی گیاه دارویی به لیمو

تومان7,000

توضیحات

نام محصول: شناخت و کاربرد گیاه دارویی به لیمو- مطالبی پیرامون معرفی، کاربرد و کشت گیاه دارویی به لیمو

در این محصول مطالبی علمی و مفید جهت مطالعه طیف وسیعی از مخاطبان برای استفاده از گیاه دارویی به لیمو، شناخت این گیاه، زراعت گیاه به لیمو و… ارائه گردیده است.

نوع فایل: PDF
حجم فایل: ۱/۷۵ MB
تعداد صفحات: ۲۰ صفحه
خلاصه ای از فهرست مطالب:

رده بندی و مشخصات گیاهشناسی

ریخت شناسی (مرفولوژی)

کاربرد های گیاه به لیمو

ارزیابی میزان اسانس در اندام های مختلف به لیمو

سه ترکیبات شاخص موجود در اسانس به لیمو

نیازهای اکولوژیکی به لیمو

روش پرورش گیاه

ازدیاد گیاه دارویی به لیمو به روش قلمه زدن عبارتند از

آماده سازی زمین زراعی