طرح توجیهی کشت مرتعی باریجه

تومان24,000

توضیحات

طرح توصیفی و توجیهی کشت باریجه

توجه: تمامی ارقام و آمار قید شده در طرح بر اساس اطلاعات بدست آمده در سال ۱۳۹۹ میباشد.

این طرح برای ۲۰۰ هکتار زمین و آب تقریبی مورد نیاز جهت کشت با تجهیزات کشاورزی در دسترس و نیروی کار ثابت ۱۵ نفر و ۹۰ نفر دوره ای (در زمان برداشت) نگارش شده است.

مقدمه

گیاه باریجه از ذخایر با ارزش صنعتی، دارویی و علوفه ای کشور است که به صورت گونه ی غالب و گونه ی همراه، تیپ های گیاهی وسیعی را در مناطق کوهستانی تشکیل می دهد. این گیاه در فرهنگ دهخدا به دو صورت آنقوزه و آنغوزه آمده است. در متون علمی ….

ادامه دارد…