طرح توجیهی کشت زراعی زعفران

تومان24,000

توضیحات

طرح توجیهی کشت گیاه زعفران

یکی از روش های کشت گیاه زعفران، کشت زراعی آن میباشد که از دیر باز در ایران مورد توجه کشاورزان قرار داشته است.

معرفی اولیه:

زعفران با نام علمی Crocus sativus از جمله محصولات صادراتی کشاورزی ایران است که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی زعفران کاران که عمدتا جزء مناطق خشک و کم باران است، تاثیر قابل توجهی دارد. مهمترین عامل گسترش و توسعه این گیاه در مناطق خشک و کم آب، نیاز کم این گیاه به آب آبیاری است. نکته مهم و قابل تامل این که این گیاه زمانی به آب نیاز دارد که سایر گیاهان زراعی نیاز به آب نداشته یا اینکه کمتر به آب آبیاری نیاز دارند. نیاز آبی این گیاه از حدود نیمه مهرماه شروع و تا حدود نیمه اردیبهشت ماه ادامه دارد.

در این طرح ابعاد فنی و اقتصادی کشت زراعی زعفران مورد بررسی قرار گرفته است.