طرح توجیهی کشت بادرنجبویه

تومان22,000

توضیحات

توضیحات

طرح توجیهی کشت بادرنجبویه

مشخصات طرح توجیهی کشت بادرنجبویه

عنوان: طرح توجیهی کشت بادرنجبویه

بر اساس قیمت های ۱۳۹۹

این طرح برای ۳ هکتار زمین و آب تقریبی مورد نیاز جهت کشت با آب و هوای مناطق گرم و خشک و تجهیزات کشاورزی در دسترس و نیروی کار ثابت ۵ نفر نگارش شده است.