طرح توجیهی کشت آویشن

تومان22,000

توضیحات

مشخصات

عنوان: طرح توجیهی کشت آویشن

بر اساس قیمت های ۱۳۹۹

این طرح برای ۳ هکتار زمین، و آب تقریبی مورد نیاز جهت کشت با آب و هوای مناطق گرم و خشک و تجهیزات کشاورزی در دسترس و نیروی کار ثابت ۵ نفر نگارش شده است

شامل:

مقدمه

تاسیسات

هزینه انرژی

محوطه سازی و عملیات کشت

وسایل و تجهیزات مورد نیاز اجرای طرح

سیستم آبیاری

نشا و نهاده های مصرفی

هزینه های پرسنلی

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

برآورد سرمایه ثابت

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد سرمایه در گردش

برآورد هزینه استهلاک

هزینه های تولید سالیانه

جدول کل هزینه های سرمایه گذاری طرح

جمع هزینه های تولید

در آمد حاصل از اجرای طرح از سال اول تا پنجم

جمع بندی