علوم زیستی و کشاورزی

کشت گیاهان دارویی
پشن فروت

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با حوضه کشاورزی

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با علوم زیستی

ثبت مالکیت معنوی ایده ها و طرح ها در زمینه:
محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی
محصولات بر پایه ترکیبات گیاهان دارویی
محصولات مرتبط با حوضه کشاورزی از قبیل نهادهها و …
محصولات مرتبط با شاخههای مختلف حوضه علوم زیستی
بشرط ۲۰ % آگاهی متقاضی از ایده داده شده و شرایط ثبت و سوابق ایده

راهنمایی و مشاوره مقالات علمی در کنگره های داخلی و خارجی و ژورنال های  ISI و دیگر ژورنال های  معتبر. علوم زیستی و کشاورزی

گیاه دارویی اسطوخودوس
کاشت زعفران ۱
گیاه شناسی زعفران
شناخت زعفران
سماق
ذغال اخته
گیاه دارویی دم شیر
گیاه دارویی گل پنج انگشتی
گیاهان دارویی ایران
گیاهان دارویی
پونه ۱
بومادران
بادرنجبویه
بابونه
آویشن
آقطی
افسنطین
گیاهان دارویی و ادویه ای
گیاهان دارویی ارگانیک
علف هفت بند

تلفن : ۰۹۳۳۶۱۵۲۸۹۰

email: meysam.afzali772@gmail.com

www.desertarium.ir