علوم زیستی و کشاورزی

کود میل ورم
پرورش میل ورم

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با حوضه کشاورزی

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با علوم زیستی

ثبت مالکیت معنوی ایده ها و طرح ها در زمینه:
محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی
محصولات بر پایه ترکیبات گیاهان دارویی
محصولات مرتبط با حوضه کشاورزی از قبیل نهادهها و …
محصولات مرتبط با شاخههای مختلف حوضه علوم زیستی
بشرط ۲۰ % آگاهی متقاضی از ایده داده شده و شرایط ثبت و سوابق ایده

راهنمایی و مشاوره مقالات علمی در کنگره های داخلی و خارجی و ژورنال های  ISI و دیگر ژورنال های  معتبر. علوم زیستی و کشاورزی

آلوئه ورا در درمان پوست
گیاهان دارویی در زیبایی پوست
توجه به گیاهان دارویی
کشت گیاهان دارویی
جایگاه گیاهان دارویی در ایران
خواص به دانه
صادرات گیاهان دارویی
دمنوش گیاهی
اهمیت کشت گیاهان دارویی
توسعه کشت گیاهان دارویی
کاربرد گیاهان دارویی
کشت در اراضی شیبدار
سند ملی گیاهان دارویی ۱
گیاهان دارویی و طب سنتی
صادرات گیاهان دارویی
کشت دیم گیاهان دارویی
طب گیاهی
تجارت گیاهان دارویی.jpg2
کشت بادرنجبویه

تلفن : ۰۹۳۳۶۱۵۲۸۹۰

email: meysam.afzali772@gmail.com

www.desertarium.ir