علوم زیستی و کشاورزی

گل ساعتی
گزنه

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با حوضه کشاورزی

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با علوم زیستی

ثبت مالکیت معنوی ایده ها و طرح ها در زمینه:
محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی
محصولات بر پایه ترکیبات گیاهان دارویی
محصولات مرتبط با حوضه کشاورزی از قبیل نهادهها و …
محصولات مرتبط با شاخههای مختلف حوضه علوم زیستی
بشرط ۲۰ % آگاهی متقاضی از ایده داده شده و شرایط ثبت و سوابق ایده

راهنمایی و مشاوره مقالات علمی در کنگره های داخلی و خارجی و ژورنال های  ISI و دیگر ژورنال های  معتبر. علوم زیستی و کشاورزی

کاربرد بیوانفورماتیک
بیوانفورماتیک
اینده گیاهان دارویی
توسعه اقتصادی گیاهان دارویی
توسعه در بخش گیاهان دارویی
ارزش تجارت گیاهان دارویی
زیره سبز
تاریخچه گیاهان دارویی
مصرف گیاهان دارویی
کاشت گیاه دارویی کنگر فرنگی
گیاه کنگر فرنگی
شناخت گیاهان دارویی
گیاه دارویی رزماری
روغن برنج
آلوئه ورا در درمان پوست
گیاهان دارویی در زیبایی پوست
توجه به گیاهان دارویی
کشت گیاهان دارویی
جایگاه گیاهان دارویی در ایران
خواص به دانه

تلفن : ۰۹۳۳۶۱۵۲۸۹۰

email: meysam.afzali772@gmail.com

www.desertarium.ir