علوم زیستی و کشاورزی

کود میل ورم
پرورش میل ورم

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با حوضه کشاورزی

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با علوم زیستی

ثبت مالکیت معنوی ایده ها و طرح ها در زمینه:
محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی
محصولات بر پایه ترکیبات گیاهان دارویی
محصولات مرتبط با حوضه کشاورزی از قبیل نهادهها و …
محصولات مرتبط با شاخههای مختلف حوضه علوم زیستی
بشرط ۲۰ % آگاهی متقاضی از ایده داده شده و شرایط ثبت و سوابق ایده

راهنمایی و مشاوره مقالات علمی در کنگره های داخلی و خارجی و ژورنال های  ISI و دیگر ژورنال های  معتبر. علوم زیستی و کشاورزی

توالی یابی ۱
صادرات گیاهان دارویی
بیوانفورماتیک سایت
گیاهان دارویی مناطق کویری
کاربرد بیوانفورماتیک
بیوانفورماتیک
اینده گیاهان دارویی
توسعه اقتصادی گیاهان دارویی
توسعه در بخش گیاهان دارویی
ارزش تجارت گیاهان دارویی
زیره سبز
تاریخچه گیاهان دارویی
مصرف گیاهان دارویی
کاشت گیاه دارویی کنگر فرنگی
گیاه کنگر فرنگی
شناخت گیاهان دارویی
گیاه دارویی رزماری
روغن برنج
آلوئه ورا در درمان پوست
گیاهان دارویی در زیبایی پوست

تلفن : ۰۹۳۳۶۱۵۲۸۹۰

email: meysam.afzali772@gmail.com

www.desertarium.ir