علوم زیستی و کشاورزی

اینده گیاهان دارویی
توسعه اقتصادی گیاهان دارویی

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با حوضه کشاورزی

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با علوم زیستی

ثبت مالکیت معنوی ایده ها و طرح ها در زمینه:
محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی
محصولات بر پایه ترکیبات گیاهان دارویی
محصولات مرتبط با حوضه کشاورزی از قبیل نهادهها و …
محصولات مرتبط با شاخههای مختلف حوضه علوم زیستی
بشرط ۲۰ % آگاهی متقاضی از ایده داده شده و شرایط ثبت و سوابق ایده

راهنمایی و مشاوره مقالات علمی در کنگره های داخلی و خارجی و ژورنال های  ISI و دیگر ژورنال های  معتبر. علوم زیستی و کشاورزی

کشت گیاهان دارویی desertarium.ir
استان قم desertarium.ir
همی اسکورپیوس لپتروس – گادیم desertarium.ir
بومادران desertarium.ir
شیرین بیان desertarium.ir
شاهتره desertarium.ir
خاکشیر desertarium.ir
بارهنگ desertarium.ir
دارچین desertarium.ir
زنجبیل desertarium.ir
زیره سیاه desertarium.ir
رازیانه desertarium.ir
گیاهان دارویی desertarium.ir
۲۲۰px-نقشه_استان_اذربایجان_غربی
مزوبوتوس desertarium.ir
_DSC4783
اودنتوبوتوس دوریه desertarium.ir

تلفن : ۰۹۳۳۶۱۵۲۸۹۰

email: meysam.afzali772@gmail.com

www.desertarium.ir