دام و طیور

استفاده از گیاه خارشتر در مرغداری

Posted on

پیدا نمودن منابع غذایی جدید که از جنبه های اقتصادی، تولیدی و سلامتی برای طیور مناسب باشند، از جمله وظایف محققین و دست اندرکاران صنعت طیور می باشد. در این رابطه بیشترین توجهات بایستی به منابع داخلی معطوف گردد، چرا که فراهم نمودن منابع غذایی از خارج کشور با چالش های مختلفی همراه است که […]

خواص گیاهان دارویی

استفاده از گیاهان لیمو و سماق درصنعت دام و طیور

Posted on

لیمو استفاده از تفالۀ لیمو تا سطح ۵ درصد جیره های غذایی مرغ های تخمگذار، بدون اینکه اثرات سویی بر متابولیت های خون آنها داشته باشد، سبب بهبود عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ شده و هزینۀ خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی را نیز کاهش می دهد. با توجه به دسترسی به […]

خواص گیاهان دارویی

کاربرد گیاه دارویی خارشتر در درمان تب برفکی دام

Posted on

گزارش شده است که گیاه دارویی خارشتر متعلق به خانواده نخود به عنوان یک شست وشو دهنده در ناحیه دهان دام برای درمان تب برفکی استفاده می شود. خوراندن این گیاه به دام هیچ فایده ای نداشته اما می توان یک تکه اسفنج را با عرق این گیاه آغشته کرد و سپس زخم های ناحیه […]

خواص گیاهان دارویی

کاربرد گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور

Posted on

صنعت دام و طیور کشور جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع بشری به منابع پروتئین حیوانی دارای رشد چشمگیری بوده است. نگهداری صنعتی دام و طیور در ابعاد وسیع و به صورت فشرده، امکان بروز بیماری ها را افزایش داده که جهت کاهش میزان وقوع این بیماری ها و نیز کمک به افزایش رشد و […]

دام و طیور

دام و طیور

Posted on

در این مطلب متخصصان دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی با وضعیت صنعت دام و طیور در ایران و چالش ها و مخاطرات آن وضعیت صنعت دام و طیور کشور با توجه به نقش قابل توجه بخش کشاورزی در اشتغال (۲۳ درصد)، تأمین مواد غـذایی و سـهم آن در ارزش تولید ناخالص داخلی و […]