پرورش میل ورم

پرورش میل ورم

مطلب در مورد پرورش و نگهداری از لارو میل ورم و استفاده از لارو در تغذیه حیوانات مختلف و استفاده از کود در گلدانهای گل

استفاده از گیاه خارشتر در مرغداری

پیدا نمودن منابع غذایی جدید که از جنبه های اقتصادی، تولیدی و سلامتی برای طیور مناسب باشند، از جمله وظایف محققین و دست اندرکاران صنعت طیور می باشد. در این رابطه بیشترین توجهات بایستی به منابع داخلی معطوف گردد، چرا که فراهم نمودن منابع غذایی از خارج کشور با چالش های مختلفی همراه است که […]

استفاده از گیاهان لیمو و سماق درصنعت دام و طیور

لیمو استفاده از تفالۀ لیمو تا سطح ۵ درصد جیره های غذایی مرغ های تخمگذار، بدون اینکه اثرات سویی بر متابولیت های خون آنها داشته باشد، سبب بهبود عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ شده و هزینۀ خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی را نیز کاهش می دهد. با توجه به دسترسی به […]

کاربرد گیاه دارویی خارشتر در درمان تب برفکی دام

گزارش شده است که گیاه دارویی خارشتر متعلق به خانواده نخود به عنوان یک شست وشو دهنده در ناحیه دهان دام برای درمان تب برفکی استفاده می شود. خوراندن این گیاه به دام هیچ فایده ای نداشته اما می توان یک تکه اسفنج را با عرق این گیاه آغشته کرد و سپس زخم های ناحیه […]

کاربرد گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور

صنعت دام و طیور کشور جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع بشری به منابع پروتئین حیوانی دارای رشد چشمگیری بوده است. نگهداری صنعتی دام و طیور در ابعاد وسیع و به صورت فشرده، امکان بروز بیماری ها را افزایش داده که جهت کاهش میزان وقوع این بیماری ها و نیز کمک به افزایش رشد و […]

دام و طیور

در این مطلب متخصصان دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی با وضعیت صنعت دام و طیور در ایران و چالش ها و مخاطرات آن وضعیت صنعت دام و طیور کشور با توجه به نقش قابل توجه بخش کشاورزی در اشتغال (۲۳ درصد)، تأمین مواد غـذایی و سـهم آن در ارزش تولید ناخالص داخلی و […]