نانوزیست فناوری

در این مطلب محققین دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی بیشتر با علم نانوزیست فناوری و توصیفی بر جزییات این علم. مقدمه ای بر نانوفناوری ریچارد فاینمن برنده جایزه نوبل فیزیک و از پیشگامان این علم در قرن گذشته، شاید اولین کسی باشد که ایده نانوفناوری را به طور نظری مطرح نمود. وی در سخنرانی […]