میکروبیولوژی

در این مطلب متخصصان دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی با دنیای میکروبیولوژی و تاریخچه آن دید کلی در باره ی علم میکروبیولوژی تنوع بیولوژیکی در میکروارگانیسم ها بیش از سایر موجودات می‌باشد. میکروارگانیسم ها موجوداتی هستند که با چشم غیر مسلح مشاهده نمی‌شوند. شکل ، عمل و خصوصیات بیوشیمیایی یا مکانیزم ژنتیکی آنها […]

بررسی فعالیت ضد باکتری اجزاء زهر عقرب ایرانی Hemiscorpius lepturus (گادیم)

این مطالعه توسط آقای کامران پوشنگ باقری و همکارانشان در انیستیتو پاستور ایران (آزمایشگاه زهر شناسی و بیومولکول های درمانی، گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران) در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت، که نتایج نشان دهنده ی خاصیت آنتی باکتریال زهر عقرب گادیم بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا بود. بیماری های عفونی یکی از […]