علوم گیاهی

گیاه شناسی زعفران

Posted on
گیاه شناسی زعفران

گیاه­شناسی زعفران: زعفران زراعی مانند زعفران های زینتی گیاهی است علفی، دائمی و دارای ساقه­های زیر زمینی یا بنه می­باشد که در بین کشاورزان به پیاز زعفران مشهور است. پوشش روی بنه از نوع الیاف طولی موازی به رنگ قهوه ای است. در رأس پیازها بسته به درشتی و شادابی آنها از ۴-۱ جوانه رأسی […]

علوم زیستی

زیست شناسی گیاهی

Posted on

در این مطلب محققین دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی با زیست شناسی گیاهی، یکی دیگر از شاخه های مهم و کاربردی در علوم زیستی مقدمه گیاه‌‌شناسی یا علوم‌گیاهی یکی از رشته های زیست شناسی است که به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو گیاهان می پردازد. گیاه شناسی دربرگیرنده شاخه های بسیاری […]