بیوشیمی

پروتئومیکس و کاربردهای بالینی آن

Posted on

در این مطلب همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی در باب پروتئومیکس و کاربردهای بالینی آن مقدمه پروتئین ها آخرین محصولات ساخته شده از روی ژنوم در سلول های زنده هستند. ژنوم انسان حدود ۲۲۰۰۰ ژن را کد می کند، این در حالی است که تعداد پروتئین هایی که از طریق به هم متصل […]

بیوشیمی

پروتئومیکس

Posted on

در این مطلب محققین دزرتاریوم سعی بر آن دارند تا با توصیفی کوتاه و جامع شما مخاطبان گرامی را با تعریف و جنبه های مطالعاتی علم پروتئومیکس یکی دیگر از شاخه های علوم زیستی آشنا سازند. مقدمه ای بر پروتئومیکس واژه پروتئوم برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط مارک ویلکینز به کار برده شد. […]

بیوشیمی

بیوشیمی

Posted on

در این مطلب محققین دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی بیشتر با علم بیوشیمی و ابعاد این علم. توصیفی بر علم بیوشیمی بیوشیمی یا شیمی حیات، علم مطالعه ساختار و ویژگی‌های مواد موجود در سلول‌ها و بدن جانداران و بررسی واکنش‌های شیمیایی در آنها می‌باشد. بیوشیمی را همه به‌ عنوان شاخه‌ای از زیست‌شناسی می‌شناسند اما […]