اسانس گیری از گیاهان دارویی

از خدمات آزمایشگاه آوان در زمینه استخراج ترکیبات گیاهان دارویی، اسانس گیری از اندام های مختلف گیاهان دارویی می باشد. در این مطلب همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیف کامل این خدمات و طریق ارائه آن به مخاطبان گرامی اسانس گیاهان دارویی اسانس ها، روغن های کم و بیش فراری هستند که در گیاهان […]