علوم زیستی و کشاورزی

کود میل ورم
پرورش میل ورم

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با حوضه کشاورزی

آماده سازی طرح کسب و کار با اطلاعات به روز و کارآمد جهت اخذ وام و ارائه به مراکز علمی و تحقیقاتی. مشاوره و مدیریت اجرایی طرح های مرتبط با علوم زیستی

ثبت مالکیت معنوی ایده ها و طرح ها در زمینه:
محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی
محصولات بر پایه ترکیبات گیاهان دارویی
محصولات مرتبط با حوضه کشاورزی از قبیل نهادهها و …
محصولات مرتبط با شاخههای مختلف حوضه علوم زیستی
بشرط ۲۰ % آگاهی متقاضی از ایده داده شده و شرایط ثبت و سوابق ایده

راهنمایی و مشاوره مقالات علمی در کنگره های داخلی و خارجی و ژورنال های  ISI و دیگر ژورنال های  معتبر. علوم زیستی و کشاورزی

کشت گیاهان دارویی
پشن فروت
گل ساعتی
گزنه
کاکوتی
کاسنی
زالزالک
گیاه دارویی پنیرک
پرسیاوشان
گیاه دارویی باریجه
اسفرزه
آپتامر
انواع توالی یابی نسل جدید
اصلاح بذر گیاهان دارویی
توالی یابی ۱
صادرات گیاهان دارویی
بیوانفورماتیک سایت
گیاهان دارویی مناطق کویری
کاربرد بیوانفورماتیک
بیوانفورماتیک

تلفن : ۰۹۳۳۶۱۵۲۸۹۰

email: meysam.afzali772@gmail.com

www.desertarium.ir