کاربرد هایی از گیاه دارویی رزماری

گیاه دارویی رزماری

در طب گذشته از رزماری به صورت خوراکی به عنوان مدر و ضدنفخ و به صورت موضعی به عنوان ضد التهاب و ضد درد استفاده می کرده اند. طی صدها سال از رزماری در مراقبت از پوست و مو استفاده شده و یکی از اجزاء ادکلن و جزء اصلی آب تقطیری تهیه شده از الکل […]

روغن برنج و جوانی پوست

روغن برنج

خاصیت دیگر روغن برنج، تغذیه پوست است. آنها که پوست خشک و چرور خورده ای دارند، بیشترین استفاده را از این منبع غنی اسیدهای چرب می برند. اگر یک شب، پوست تان را با برنج تنها بگذارید متوجه خواهید شد که اسیدهای چرب و آمینه بسیار ارزشمندی که به وفور در این روغن یافت می […]

آلوئه ورا و زیبایی پوست

آلوئه ورا در درمان پوست

گیاه آلوئه ورا یا صبر زرد به مدت ۲۰۰۰ سال مـورد استفاده قرار گرفته و از ۳۰۰ سال قبل از میلاد مـسیح به صورت سنتی مصرف می شد. صدها سال است کـه در امر زیبائی بـه کـار مـی رود. در سـال ۱۹۳۰ در ایالـت متحده از این گیـاه بـرای درمـان زخـم هـای ناشـی از سوختگی […]

کاربرد گیاهان دارویی در زیبایی پوست (مقدمه)

گیاهان دارویی در زیبایی پوست

انسان همیشه برای زیبایی پوست و چهـره خـود و همچنین برای درمان بیمـاری هـای پوسـتی بـه دنبـال بهترین راه ها و درمـان هـای ممکـن بـوده و روش هـای مختلف را به کار برده است. ابتدا از مواد طبیعی (خاک، گل، گیاه و…) و به دنبال آن از مواد شیمیایی، ترکیبات صناعی، هورمون ها و صدها […]

ضرورت توجه به گیاهان دارویی

توجه به گیاهان دارویی

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی بشر از جنبه های گوناگون زیستی گیاهان، استفاده های نوینی به جنبه های سنتی آنها اضافه شده است. امروزه داروهای فرآوری شده از گیاهان دارویی به عنوان نوآوری های زیستی در عرصه پزشکی، جایگزینی با ارزش برای داروهای شیمیایی هستند. یکی از علل مهم این جایگزینی، عوارض جانبی کمتر […]

ضرورت کشت گیاهان دارویی

کشت گیاهان دارویی

بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد که یکی از عوامل تخریب منابع طبیعی ، برداشت بی رویه گیاهان داروئی است. برداشت های غیراصولی سبب شده که هرساله از این پتانسیل کاسته و به تدریج، این منبع غنی گیاهی از نظر کمی و کیفی دستخوش تخریب و تبدیل گردد. در ایران پیشینه استفاده از گیاهان […]

جایگاه گیاهان دارویی در ایران

جایگاه گیاهان دارویی در ایران

امروزه شناخت، حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار منابع طبیعی تجدید شونده از طریق به کار گیری دانش فنی و شیوه های نوین، در کانون توجه قرار گرفته است. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی،کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می […]

خواص به دانه

خواص به دانه

درخت به بومی نقاط شـمالی و مرکـزی ایـران اســت و بــرگ هــایی بیــضوی شــکل و پوشــیده از کرک های فراوان دارد . در به دانه یا مغز دانـه بـه، یـک گلیکوزید وجود دارد و در حدود ۱۵ تـا ۱۹ درصد روغـن ثابـت از آن گرفتـه مـی شـود . قـشر خارجی دانه به در حدود ۲۰ […]

صادرات گیاهان دارویی

صادرات گیاهان دارویی

امروزه استفاده از گیاهان دارویی و معطر به دلیل گرایش مجدد انسان به طبیعت و محصولات طبیعی، اثرات جانبی مواد سنتزی و نیز کشف داروهای جدید از ترکیبات طبیعی که دارای ساختارهای پیچیده شیمیایی و غیرقابل سنتز می باشند؛ رشد بسیار بالایی داشته است. با توجه به رویکرد کشورهای جهان به داروهای گیاهی و فرآورده […]

دمنوش های مفید برای سلامتی

دمنوش گیاهی

اولین و دم دست ترین گیاهی که در هر خانه پیدا می شود، نعناع است که می شود معجونی مخصوص سرماخوردگی های زمستانی از آن تهیه کرد. این روزها آنقدر از عوارض رنگارنگ داروهای شیمیایی میشنویم که دیگر رغبتی برای مصرفشان نمانده و افراد سعی می کنند از جایگزین های گیاهی اسـتفاده کنند. تب مصرف […]