گیاهان داروئی

جایگاه قانونی داروهای گیاهی در سازمان جهانی بهداشت

Posted on

گیاهان دارویی به گیاهی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم تمام یا اجزای آن بصورت تازه، خشک شده و یا مواد مؤثره استخراجی از آن بمنظور اثرات بهداشتی در پیشگیری و درمانی در بدن انسان، حیوان و دیگر گیاهان به کار می رود گیاه دارویی گفته می شود. در حال حاضر استقبال روزافزونی برای […]

گیاهان داروئی

جایگاه صنعت گیاهان دارویی در اقتصاد ایران

Posted on

در این نوشتار همراه مخاطبان گرامی دزرتاریوم هستیم در جهت آشنایی با جایگاه صنعت گیاهان دارویی در اقتصاد ایران و جهان. همچنین در مورد مسائلی همچون تاریخچه و پتانسیل این صنعت در ایران و جهان مطالبی را ذکر خواهیم کرد. پیشگفتار متکی بودن اقتصاد ایران بر درآمـدهای نفتـی و تاثیرپـذیری درآمدها از مسائل سیاسی و […]

زراعت و باغبانی

کاشت بابونه

Posted on

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون کشت، داشت و برداشت بابونه و مطالب مرتبط با آن نیازهای اکولوژیکی بابونه آلمانی تقریبا با تمامی اقلیم ها به جز بسیار سرد تطابق دارد. بابونه توقع خاکی بسیار کمی دارد و در اکثر خاک ها قابلیت رشد دارد ولیکن در خاک هایی با […]

گیاهان داروئی

بابونه

Posted on

دزرتاریوم در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی می باشد با توصیفی پیرامون گیاه بابونه و مطالب مرتبط با آن مقدمه بابونه یکی از گیاهان دارویی با ارزش اقتصادی بالا که در صنایع داروسازی و همچنین صنایع آرایشی، بهداشتی مصارف فراوانی دارد. از گل های بابونه جهت معالجه بیماری هایی نظیر دل درد، نفخ شکم، […]

زراعت و باغبانی

کاشت زیره سبز

Posted on

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون کشت، داشت و برداشت زیره سبز و مطالب مرتبط با آن نیازهای اکولوژیکی زیره سبز زیره سبز برای رویش به حرارت مناسب و نور فراوان احتیاج دارد مخصوصا در زمان گلدهی و میوه دهی گیاه درجه حرارت و نور زیاد باعث عملکرد بیشتر گیاه […]

گیاهان داروئی

زیره سبز

Posted on

دزرتاریوم در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی می باشد با توصیفی پیرامون گیاه زیره سبز و مطالب مرتبط با آن مقدمه زیره سبز یکی از گیاهان دارویی ارزشمند کشور ایران با مصرف بسیار بالا در صنایع دارویی، ادویه ای و عطری میباشد این گیاه به دلیل تقاضای بسیار زیاد جهانی دارای ارزش صادراتی زیاد […]

زراعت و باغبانی

کاشت گل گاوزبان

Posted on

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون کشت، داشت و برداشت گل گاوزبان و مطالب مرتبط با آن نیازهای اکولوژیکی گل گاوزبـان بـرای رشـد بـه هـوای خنـک، آفتـاب فـراوان بـرای گلدهـی، آب شـیرین و ارتفـاع از سـطح دریـا احتیـاج دارد(معمـوال ارتفـاع بـالای هـزار متـر از سـطح دریـا). جهت خرید طرح توجیهی […]

گیاهان داروئی

گل گاوزبان

Posted on

دزرتاریوم در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی می باشد با توصیفی پیرامون گیاه گل گاوزبان و مطالب مرتبط با آن مقدمه گل گاوزبــان یکــی از گیاهــان پــر مصــرف و شــناخته شــده در بیــن مــردم ایــران می باشـد کـه از قدیم الایـام مـورد مصـرف قـرار می گرفتـه اسـت. انـدام مـورد اسـتفاده ایـن گیـاه گل هـای […]