کاشت رزماری

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون کشت، داشت و برداشت رزماری و مطالب مرتبط با آن دامنه انتشار گیاه رزماری پرورش گیاه رزماری در بیشتر نواحی ایران معمول مـی باشـد. پـرورش دهنـدگان عمده گیاه رزماری را در دنیا، کشورهای شمال آفریقا خصوصاً مراکش و تـونس و کشورهای جنوب اروپـا خصوصـاً […]

رزماری

دزرتاریوم در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی می باشد با توصیفی پیرامون گیاه رزماری و مطالب مرتبط با آن مقدمه افزایش روزافزون نقش اقتصادی گیاهان دارویـی در جوامـع امـروزی، پیچیـدگی فـن آوری هـای جدیـد بـرای تولیـد (کاشـت، داشـت و برداشـت)، حمـل ونقـل، ذخیره سازی، فرآوری، نگهداری، ارزیابی کیفـی، توزیـع، بازاریـابی و مصـرف ایـن محصولات، نیازمنـد […]

کاشت نعناع فلفلی

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون کشت، داشت و برداشت نعناع فلفلی و مطالب مرتبط با آن پرورش نعنا فلفلی نعنا فلفلی گیاهی چندساله است. به همین دلیل آماده سازی اولیه خاک دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد. درتابستان (برای کشت پاییزه) یا در پاییز (برای کشت بهاره) ۲۰ […]

نعناع فلفلی

دزرتاریوم در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی می باشد با توصیفی پیرامون گیاه نعناع فلفلی و مطالب مرتبط با آن مقدمه نعنا فلفلی یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی است که مقدار مصرف ساالنه اسانس آن در جهان به حدود ۷۰۰۰ تن می رسد. گیاهی است علفی و چندساله، دارای ساقه های خزنده (استولون) […]

کاشت به لیمو

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون کشت، داشت و برداشت به لیمو و مطالب مرتبط با آن نیازهای اکولوژیکی به لیمو به لیمو برای رشد به هوای گرم، زمین های آفتابگیر با نور فـراوان، قابـل نفـوذ و دارای رطوبت بالا نیاز دارد. در واقع به آب و هـوای آفتـابی، ملایـم […]

به لیمو

دزرتاریوم در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی می باشد با توصیفی پیرامون گیاه به لیمو و مطالب مرتبط با آن مقدمه به لیمو درختچه بومی آمریکای جنوبی، شیلی، پرو و آرژانتین میباشد که اولین بار توسط اسپانیایی ها در سال ۱۷۸۴ میلادی از آمریکای جنوبی به اروپـا آورده شد و امروزه به علت زیبایی […]

کاشت آویشن

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون کشت، داشت و برداشت آویشن و مطالب مرتبط با آن نیازهای اکولوژیکی آویشن گیاهی است بومی مناطق مدیترانه ای و در طول رویش به هوای گرم و نور کافی نیاز دارد. این گیاه خشکی دوست بوده و به سهولت قادر به تحمل کم آبی […]

آویشن

دزرتاریوم در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی می باشد با توصیفی پیرامون گیاه آویشن و مطالب مرتبط با آن مشخصات گیاه شناسی آویشن گونه های جنس Thymus در ایران تحت عنوان آویشن جمع آوری و مصرف می شوند. گیاهانی چوبی، کوتاه قد، کپه ای و یا علفی چند ساله با قاعده چوبی هستند. برگ […]

کاشت گل محمدی

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون کشت، داشت و برداشت گل محمدی و مطالب مرتبط با آن کشت گل محمدی در جهان و ایران درحال حاضر، کشورهای تولیدکننده گل محمدی در دنیا عبارتنداز: بلغارستان، ترکیه، ایران، هند، اوکراین، آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه و ژاپن. گفتنی است که چهار کشور اول […]

گل محمدی

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون گل محمدی و مطالب مرتبط با آن مشخصات گیاه شناسی گل محمدی گل محمدی درختچه ای از خانواده Rosacea و دارای شاخه های گل دهنده زیاد و تیغ دار است که تیغ هایی ریز، پهن و قلابی شکل و گاهی سرخ رنگ دارند. شاخه […]