تنوع گونه ای و پراکنش عقرب ها در استان قم

در مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت، تنوع گونه ای عقرب ها و پراکنش آنها در استان قم مشخص گردید. در این تحقیق که مناطق و شهرهای قم، جعفرآباد، کهک، خلجستان و سلفچگان مورد بررسی قرار گرفت، در مجموع ۳۱۱ نمونه از ایستگاه های نمونه گیری جمع آوری گردید. این مطالعه […]

بررسی فعالیت ضد باکتری اجزاء زهر عقرب ایرانی Hemiscorpius lepturus (گادیم)

این مطالعه توسط آقای کامران پوشنگ باقری و همکارانشان در انیستیتو پاستور ایران (آزمایشگاه زهر شناسی و بیومولکول های درمانی، گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران) در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت، که نتایج نشان دهنده ی خاصیت آنتی باکتریال زهر عقرب گادیم بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا بود. بیماری های عفونی یکی از […]

آشنایی با خواص گیاه دارویی بومادران

نام علمی گیاه: achhllea millefolium مشخصات : گیاهی است چند ساله با ارتفاع ۲۰ تا ۸۰ سانتی متر وساقه هایی باریک زرد رنگ. برگهای آن کوچک و پوشیده ازکرک است. گلهای آن خیلی کوچک وسفید رنگ ودر بعضی گونه ها سفید مایل به کبود یا مایل به صورتی داردکه در تابستان به شکل گروهی در انتهای […]

آشنایی با خواص گیاه دارویی شیرین بیان

نام علمی گیاه: Glycyrrhiza glabra مشخصات : گیاهی است علفی وچند ساله ، دارای ساقه هوایی بلند به طول نیم تا یک متر که در محیط های مساعد به ارتفاع ۲ متر هم می رسد . برگهای آن به رنگ سبز غباری است. گل های آن به رنگ آبی روشن، بنفش ، زرد و غالباً همراه […]

آشنایی با خواص گیاه دارویی شاهتره

نام علمی گیاه: fumaria parviflora مشخصات :گیاهی علفی و یکساله دارای ساقه نسبتاً قوی ،برگهای کم و بیش سبز و غبار آلود . گل های آن به رنگ سفید، و نوعی دیگر به رنگ بنفش مایل به قرمز ، مجتمع بصورت خوشه های کوتاه و میوه اش مدور یا بیضوی به قطر ۲ میلی متر می […]

آشنایی با خواص گیاه دارویی خاکشیر

نام علمی گیاه: descurainia sophia مشخصات : گیاهی است علفی یکساله و دوساله از تیره شب بو ،دارای ساقه ای به ارتفاع متغیر ۳۰ سانتی متر تا یک متر می باشد . قسمت پایین گیاه دارای پوششی ازکرک و بالای گیاه بدون کرک ودر بعضی موارد تمام گیاه بدون کرک است . گل های آن به […]

آشنایی با خواص گیاه دارویی بارهنگ

نام علمی گیاه: plantago major مشخصات : گیاهی علفی و خودرو به ارتفاع ۱۰ تا ۴۵ سانتی متر و بدون ساقه،می باشد . برگهای آن تخم مرغی،پهن و ضخیم، به رنگ سبز و گلهای آن خوشه ای که در انتهای یک پایه گل دهنده گرز مانند ظاهر می شوند. گلهای آن به رنگ خاکستری روشن […]

آشنایی با خواص گیاه دارویی دارچین

نام علمی گیاه: cinnamomum zeylanicum مشخصات : دارچین درختی است کوچک به ارتفاع ۵تا۷  متر همیشه سبز که از تمام قسمتهای آن بوی معطر و مطبوع دارچین استشمام می شود . گل های آن که در فاصله ماههای بهمن تا اوایل فروردین ظاهر ،می گردد به رنگ سفید مایل به زرد و مجتمع بصورت خوشه می […]

آشنایی با خواص گیاه دارویی زنجبیل

نام علمی گیاه: Zingiber officinale مشخصات : گیاهان تیره زنجبیل ، معمولا علفی و چند ساله هستند، دارای ریزوم غده ای ناهموار و منشعبی که از آن ۳یا۴ ساقه خارج می شود. برگهای آن متناوب ، ،بیضی شکل و نوک تیز است. گل های آنها غالباً بسیار زیبا مایل به زرد منقوش به لکه هایی به […]

آشنایی با خواص گیاه دارویی زیره سیاه

نام علمی گیاه: Carum carvil مشخصات : گیاهی است دو ساله و برخی ارقام آن یکساله ، به ارتفاع ۵۰ تا ۹۰ سانتی متر. ساقه آن تو خالی ، برگهای سبز آن دارای بریدگی اس گل های آن کوچک ، سفید یا صورتی و مجتمع بصورت چتر در انتهای ساقه های گل دهنده ظاهر می […]