علوم جانوری

تنوع گونه ای و پراکنش عقرب ها در استان آذربایجان غربی

Posted on

در مطالعه ای که به طور مشترک در دانشگاه زنجان و دانشگاه جلال بایار (Manisa Celal Bayar University) واقع در شهر مانیسا (ترکیه) انجام گرفت، تنوع گونه ای عقرب ها و پراکنش آنها در استان آذربایجان غربی مشخص گردید. در این تحقیق که شهرهای: پلدشت، پیرانشهر، اشنویه، سردشت، چالدران، سلماس، ارومیه و خوی مورد بررسی […]

دزرتاریوم کلی

خواص زهر عقرب مزوبوتوس اوپئوس

Posted on
مزوبوتوس desertarium.ir

طبق مطالعاتی که در سال ۲۰۱۰ انجام شد مشخص گردید که، ترکیباتی مانند Meucin-24، Meucin-25 و Meucin-18 در زهر عقر مزوبوتوس اوپئوس وجود دارد و این ترکیبات باعث ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در باکتری های:  Salmonella enterica، Bacillus megaterium می شود. همچنین این ترکیبات در برابر انگلی مانند Plasmodium berghei خاصیت ضد انگلی از خود نشان می دهد. در […]