علوم جانوری

آناتومی عقرب(قسمت اول)

Posted on

بدن عقرب ها مثل سایر جانوران رده ی عنکبوتیان از بخشی در جلو به نام سرسینه(prosoma) و بخش دیگری در عقب به نام شکم(opithosoma) تشکیل می شود. قسمت عقب به دو قسمت میانی(mesasoma) و خلفی(metasoma) تقسیم می شود که شامل شکم و دم است. سرسینه یک تکه به نظر می رسد،ولی دو قسمت میان و […]

علوم جانوری

شناخت عقرب

Posted on

مقدمه اگرچه بیش از ۴۰۰ میلیون سال از تکامل عقرب می گذرد، فنوتیپ آن در گذر زمان تغییرات کمی کرده است. با وجود این شکل ثابت، عقرب ها قلمرو گسترده ­ای را در کره زمین از آفریقا تا آسیا، استرالیا و آمریکا به خود اختصاص داده اند.  دلیل اصلی این سازش پذیری عظیم، داشتن ابزار […]

دزرتاریوم کلی

اهمیت مطالعه و شناخت ترکیبات زهر عقرب

Posted on

در سال های اخیر، تعداد مطالعاتی که شواهدی مبنی بر وجود پتانسیل درمانی بسیار بالای  بیوتوکسین ها از نظر اثرات ضد توموری و ضد سرطانی و خواص انعقادی را نشان می دهد، رو به افزایش است. این عوامل درمانی در زهر مار ها، زهر زنبور عسل و عقرب، توکسین برخی از باکتری ها و سموم […]

علوم جانوری

اهمیت مطالعه و شناخت عقرب

Posted on

عقرب گزیدگی از جمله مهمترین مسائل بهداشتی و پزشکی کشورهای مختلف محسوب می­ شود. مطالعات اپیدمیولوژیکی گردآوری شده از سوی موسسه واکسن و سرم سازی رازی ایران نشان داده، عمده ­ترین نوع مسمومیت در ایران عقرب گزیدگی است. ایران پس از مکزیک و کلمبیا دارای سهم قابل توجهی از کژدم گزیدگی در دنیاست. تنوع گونه […]