مقدمه

گل محمدی از قدیمی ترین و مهم ترین رزهاست کـه در بیشتر نقاط ایران بـه منظور تولید عطر و گلاب و بـه عنوان گیاه تزیینی مـورد توجه بسیار قرار داشته و کشت می شود. استخراج گلاب از گل محمدی یکی از تولیدات مهم اقتصادی کشور بوده، بـه طوری کـه هـر ساله گلاب تولید شده و اسانس حاصل از آن علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می شود.

از آنجا کـه این گیاه دارای ارزش اقتصادی- دارویی است از یک طرف باید به شناسایی توسعه با عملکرد و پایداری بالای آن پرداخت و از سوی دیگر باید سطح زیر کشت این گیاه را در مناطق مختلف کشور گسترش داد.

مزیت کشت گل محمدی

از مهم‌ترین ویژگی‌های گل محمدی می‌توان به نیاز کم این گیاه به منابع آب و مقاوم بودن در بسیاری از مناطق دارای شرایط اقلیمی متفاوت اشاره کرد. این مسئله می‌تواند در نهایت افزایش بهره وری آب و جایگزین کشت گیاهان پر آب بر را  به دنبال داشته باشد.

سارگاری گل محمدی با اقلیم های متفاوت

از شاخص ترین صفاتی که در گل محمدی می توان ذکر کرد، بقاء و سازگاری این گیاه به خشکی است.

گواه این مسئله گلستانهایمختلف در مناطق کاشان ، فارس و کرمان است که در سال فقط ۲ تا ۳ بار آبیاری انجام میشود، می باشد.

به تجربه ثابت شده در مناطقی که بارندگی از ۲۵۰ میلی متر بیشتر باشد، کشت دیم آن امکان پذیر است؛ گرچه به طور مسلم کاهش عملکرد اقتصادی در آن مشاهده می شود. این گیاه در هر ارتفاعی قابل کشت بوده ولیکن در مناطق با ارتفاعات بالاتر، گل ها دارای کیفیت اسانس بالاتری می باشند که این امر ناشی از رفع نیاز سرمایی گیاه می باشدشوری آب و خاک را تا ۶ الی ۷ دسی زیمنس بر متر تحمل می کند و در این شوری، گیاه رشد کرده و گلدهی دارد؛ اما قطعاً عملکرد مطلوب و اقتصادی در شوری های کمترمشاهده خواهد شد. لازم به ذکر است گل های گل محمدی به باد های گرم وخشک حساس بوده و این امردر عملکرد و محصول دهی گیاه اثر منفی خواهد داشت.سازگاری گل محمدی امکان کشت آن را درشرایط سخت فراهم می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *