خواص گیاهان داروییگیاهان داروئی

مروری بر خواص گیاه دارویی گل گاوزبان

خواص گل گاوزبان
در این نوشتار در خدمت شما مخاطبان گرامی دزرتاریوم هستیم با موضوع معرفی طیف مختصری از خواص گیاه دارویی گل گاوزبان
مقدمه

در اکثـر جوامـع، گیاهـان دارویـی بـرای درمـان بیماری ها استفاده می گردند. اکثر این داروها به طـور سنتی استفاده می شوند و بسیاری از افراد در مـورد اثربخشی آنها اتفاق نظر دارند.

خواص گل گاوزبان از دیدگاه دانشمندان اروپا

خواص دارویی این گیاه اولین بار توسط رومی ها در اوایل قرن سوم قبل از میلاد شـناخته و بـه اروپـا معرفی شد. هومر شاعر و مورخ یونانی از ایـن گیـاه به عنوان شادی آور و غم زدا نام برده است. رومی هـا از سالیان بسـیار دور بـرگ هـای گیـاه را در شـراب میخیساندند و از آن به عنوان نوشـیدنی ارزشـمندی جهت آرام بخشی و بر طرف نمودن مشکلات عصـبی استفاده می کردند. در متون طبی قدیم ایرانی- اسلامی نیز به اثرات درمانی این دارو اشـاره شـده اسـت.

جهت تهیه طرح توجیهی کشت گل گاوزبان اینجا کلیک کنید

مطالعه بر روی نمونه هـای غربـی نشـان داده کـه گیاه مذکور محرک غدد آدرنال بوده و سبب افـزایش ترشح آدرنالین می شود. گـل هـا و بـرگ هـای آن نیـز سبب افزایش تولید پرولاکتین شده و ممکن اسـت در زنان شیرده سودمند باشد.

خواص گل گاوزبان از دیدگاه دانشمندان ایرانی

در تحفه الحکیم آورده شده است که این گیاه طبع گرم دارد. گل های آن لطیف و بسیار مفرح است. جهـت امـراض سوداوی، سرسام، برسام، جنون و مالیخولیا، خفقـان و خشــونت ســینه و ســرفه مــوثر اســت. عــرق آن شادی آور و مفرح است و باعث تقویت قوای غریـزی مـی شـود. ابـنسـینا دانشـمند و طبیـب مشـهور ایرانی در کتاب قـانون در طـب ذکـر کـرده اسـت کـه ترکیب این گیاه با شراب سرخوشی ایجاد مـی کنـد و وقتی با عسل ترکیب شود بـرای تسـهیل طـپش قلـب موثر است.

خراسانی، دیگر پزشک مشهور ایرانی، در کتاب مخزن الدویه گاوزبـان را بـه عنـوان علاجـی بــرای ســرفه، گلــودرد، ذات الریــه و تنگــی نفــس و مالیخولیا و درمان طیفی از تب هـای بثـوری کودکـان معرفی کرده است.

با توجه به خواص ذکر شده از گیاه دارویی گل گاوزبان استفاده درست و علمی از آن خالی از لطف نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *