مروری بر خواص گیاه دارویی گل گاوزبان

خواص گل گاوزبان
در این نوشتار در خدمت شما مخاطبان گرامی دزرتاریوم هستیم با موضوع معرفی طیف مختصری از خواص گیاه دارویی گل گاوزبان
مقدمه

در اکثـر جوامـع، گیاهـان دارویـی بـرای درمـان بیماری ها استفاده می گردند. اکثر این داروها به طـور سنتی استفاده می شوند و بسیاری از افراد در مـورد اثربخشی آنها اتفاق نظر دارند.

خواص گل گاوزبان از دیدگاه دانشمندان اروپا

خواص دارویی این گیاه اولین بار توسط رومی ها در اوایل قرن سوم قبل از میلاد شـناخته و بـه اروپـا معرفی شد. هومر شاعر و مورخ یونانی از ایـن گیـاه به عنوان شادی آور و غم زدا نام برده است. رومی هـا از سالیان بسـیار دور بـرگ هـای گیـاه را در شـراب میخیساندند و از آن به عنوان نوشـیدنی ارزشـمندی جهت آرام بخشی و بر طرف نمودن مشکلات عصـبی استفاده می کردند. در متون طبی قدیم ایرانی- اسلامی نیز به اثرات درمانی این دارو اشـاره شـده اسـت.

جهت تهیه طرح توجیهی کشت گل گاوزبان اینجا کلیک کنید

مطالعه بر روی نمونه هـای غربـی نشـان داده کـه گیاه مذکور محرک غدد آدرنال بوده و سبب افـزایش ترشح آدرنالین می شود. گـل هـا و بـرگ هـای آن نیـز سبب افزایش تولید پرولاکتین شده و ممکن اسـت در زنان شیرده سودمند باشد.

خواص گل گاوزبان از دیدگاه دانشمندان ایرانی

در تحفه الحکیم آورده شده است که این گیاه طبع گرم دارد. گل های آن لطیف و بسیار مفرح است. جهـت امـراض سوداوی، سرسام، برسام، جنون و مالیخولیا، خفقـان و خشــونت ســینه و ســرفه مــوثر اســت. عــرق آن شادی آور و مفرح است و باعث تقویت قوای غریـزی مـی شـود. ابـنسـینا دانشـمند و طبیـب مشـهور ایرانی در کتاب قـانون در طـب ذکـر کـرده اسـت کـه ترکیب این گیاه با شراب سرخوشی ایجاد مـی کنـد و وقتی با عسل ترکیب شود بـرای تسـهیل طـپش قلـب موثر است.

خراسانی، دیگر پزشک مشهور ایرانی، در کتاب مخزن الدویه گاوزبـان را بـه عنـوان علاجـی بــرای ســرفه، گلــودرد، ذات الریــه و تنگــی نفــس و مالیخولیا و درمان طیفی از تب هـای بثـوری کودکـان معرفی کرده است.

با توجه به خواص ذکر شده از گیاه دارویی گل گاوزبان استفاده درست و علمی از آن خالی از لطف نیست

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک در شبکه های اجتماعی

Most Popular

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

دسته بندی Herbal Categories

On Key

Related Posts

اسانس گیری از گیاهان دارویی

از خدمات آزمایشگاه آوان در زمینه استخراج ترکیبات گیاهان دارویی، اسانس گیری از اندام های مختلف گیاهان دارویی می باشد. در این مطلب همراه شما

سیاه دانه

گیاه دارویی سیاه دانه

در این مطلب همراه شما مخاطبان گرامی هستیم در زمینه شناخت و بررسی خواص دارویی گیاه دارویی سیاه دانه مقدمه بر معرفی گیاه دارویی سیاه

شاه اسپرم

گیاه دارویی شاه اسپرم

در این مطلب همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با معرفی گیاه دارویی شاه اسپرم مقدمه شاه اسپرم ( نام علمی : Tanacetum balsamita ) گیاهی

شمعدانی

مروری بر گیاه دارویی شمعدانی

در این مطلب همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با معرفی گیاه دارویی شمعدانی معرفی گیاه دارویی شمعدانی گیاه شمعدانی (Pelargonium) یکی از گیاهان داروئی ارزشمند