خواص گیاهان داروییگیاهان داروئی

گیاه دارویی کاسنی

کاسنی

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی دزرتاریوم هستیم با توصیفی پیرامون شناخت گیاه دارویی پر سیاوشان و خواص دارویی این گیاه

مقدمه ای بر گیاهان دارویی

گیاهان دارویی مخازن غنی از مواد موثره اساسـی بسیاری از داروها می‌باشند. مواد موثره اگر چه اساسـاً با هدایت فرآیندهای ژنتیکی ساخته مـی‌شـوند، ولـی ساخت آنها به طور بارزی تحت تاثیر عوامل محیطـی قرار مـی‌گیـرد.

عوامـل محیطـی سـبب تغییرات در رشد گیاهان دارویی، همچنـین در مقـدار مـواد مـوثره آنهـا می‌گـردد. امـروزه بـه دلیـل مشخص شدن عـوارض جـانبی داروهـای شـیمیایی، رویکرد عمومی به مصرف داروهای گیـاهی در حـال افزایش است.

گیاه شناسی گیاه دارویی کاسنی

گیاه کاسنی متعلق به تیره مرکبات، زیر تیره زبانه گلی ها و از مهمترین گیاهان تیره (Asteraceae) می باشد. این گیاه دارای ریشه نسبتاً ضخیم و عمود، ساقه حامل تعداد زیادی گل های آبی رنگ و برگ‌های پائینی ساقه بریده وبرگ های بالایی آن به صورت ساده و از نوع متناوب است.

ارتفاع ساقه کاسنی در حالت وحشی به ۰/۵ تا ۱/۵ متر می‌رسد ولی گاهی از ۲ متر هم تجاوز می‌کند. موسم گل‌دهی گیاه کاسنی در تابستان از تیر ماه تا شهریور ماه است. این گیاه در سراسر قاره اروپا به عنوان گیاه زینتی و دارویی کشت داده می‌شود.

ترکیبات و خواص گیاه دارویی کاسنی

کاسنی حـاوی ترکیبـات داروئـی پلـی سـاکاریدی بـه نـام اینولین، سزکوئی‌ترپن، لاکتون‌ها، کومارین‌ها، فلاونوئیدهـا، شیکوریک اسید و ویتامین‌ها مـی‌باشـد کـه دارای اسـتفاده دارویی مختلفی هستند. همچنین از گیـاه کاسنی به دلیل ترکیبـات آنتـی رادیکـال و آنتـی اکسـیدانی موجود در ریشه برای درمان ایدز، سرطان و دیابت استفاده می‌شود.

دمنوش کاسنی

کاسنی منبع غنی از ترکیبات فنلی، ویتـامین A ، C و همچنین پتاسیم، کلسیم و فسفر می باشد که باعث شده این گیاه خاصیت آنتی اکسیدانی ویـژه‌ای پیـدا کند. یکی از مهم تـرین ترکیبـات فنلـی کلروژنیـک اسـت و کاسنی یکی از منابع تجاری این مـاده مـی باشـد کـه منبعـی گران و محدود می باشد.

کاسنی درد و التهـاب معـده را آرام، گیر مجاری کبدی را باز و مجاری ادرار را تمیز می- نماید، همچنین در منابع قدیمی این گیاه به عنوان مقوی کبد، صفرا آور، مدر، ملین و اشتها آور معرفی شده است.

کاربرد در طب سنتی

طبیعت برگ آن سرد و تر می باشد. گشاینده سده ها و مقوّی کبد و تسکین دهنده حرارت و خون و تشنگی و صفرا و التهاب معده است. موافق کبد گرم و سرد و از بین برنده سدّه آن و پاک کننده مجاری ادرار و کلیه و آب برگ آن با آب رازیانه بهترین دوا جهت یرقان انسدادی است.

چنانچه آب آن را بجوشانند و کف آن را بگیرند و با سکنجبین بنوشند جهت تب های کهنه و تقویت معده و مالیدن آب آن برای ورمهای گرم مفید است. غرغره گیاه با آب خیارشنبر جهت ابتدای ورم حلق و خنّاق مفید می باشد.

با روغن بنفشه و آرد جو و با آرد جو و سرکه جهت مفاصل و نقرس گرم  و  ورم‌های گرم بی نظیر است. ضماد کاسنی به همراه ریشه اش جهت گزش عقرب و حشرات موذی و زنبور به کار می رود. برای کسی که سرفه می کند مضر و مصلحش شکر است.

با توجه به این نکته که گیاه دارویی کاسنی از گیاهان بومی ایران می‌باشد، شناخت گیاه شناسی و کاربردی این گیاه خالی از لطف نبود.

تهیه و رائه شده توسط دزرتاریوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *