خواص گیاهان داروییگیاهان داروئی

گیاه دارویی پرسیاوشان

پرسیاوشان

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی دزرتاریوم هستیم با توصیفی پیرامون شناخت گیاه دارویی پر سیاوشان و خواص دارویی این گیاه

درباره گیاه پرسیاوشان

پرسیاوشان گیاهی علفی و پایا از خـانواده سـرخس، دارای ریزوم قهوه ای رنگ، باریک و گره دار و ریشـه هـایی باریـک و نازک می باشـد. ایـن گیـاه دارای برگچـه هـای سـه قسـمتی و دمبرگ های بسیار باریک منشعب به رنگ قهوه ای یا بنفش تیره می باشد. یکی از مشخصه های اصلی پرسیاوشان، هاگینـه هـایی است که در قسمت نوک برگچه ها به صـورت نقـاط برجسـته، سبز یا قهوه ای مشاهده می شـود. محـل رویـش ایـن گیـاه بیشتر در اروپای جنوبی، کوه های آلـپ و سـواحل آتلانتیـک و همچنین ایران می باشد.

خواص و کاربرد گیاه دارویی پر سیاوشان

پرسیاوشان بـا داشـتن مـواد تشـکیل دهنـده متنـوع، دارای خواص فارماکولوژیک متعددی می باشد. موسـیلاژ موجـود در این گیاه دارای خاصیت نرم کنندگی سینه و اندام تنفس فوقـانی بوده و موجب آسان شدن خروج خلـط مـی شـود.

در طب سنتی پرسیاوشـان بـه عنـوان داروی ضـدسـرفه، تـب بـر، خلط آور، و در درمـان بیماری های دستگاه تنفسی به صـورت چـای و در سـرفه هـای شدید به شکل شـربت مـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفتـه اسـت.

انتشار جغرافیایی و زمان برداشت این گیاه

پرسیاوشــان از لحــاظ انتشــار جغرافیــایی، پراکنــدگی وسیعی در ایران دارد و در اکثر مناطق مرطـوب و سـایه دار بـه ویژه در اطراف چاه های مخروبـه دیـده مـی شـود. زمـان جمع آوری این گیاه اواخر بهار و اوایل تابستان (ماه های خرداد و تیر) می باشد و کلیه قسمت های انـدام هـوایی و ریـزوم ایـن گیاه مصـرف دارویـی دارد.

 

با توجه به مجموعه مطالب دزرتاریوم پیرامون شناخت و معرفی گیاهان دارویی موجود در ایران و شناخت خواص و فواید آنها، معرفی گیاه دارویی پر سیاوشان خالی از لطف نبود.

تهیه و ارائه شده توسط دزرتاریوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *