معرفی آپتامر

آپتامرها دسته ای از مولکوهای پروتئینی یا نوکلئوتیدی هستند که می توانند به طور اختصاصی به یک مولکول هدف متصل شوند. این مولکول ها، به عنوان دسته جدیدی از کاوشگرهای مولکولی، جهت تشخیص، تصویربرداری زیستی و درمان هدفمند، در سال های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند.

آپتامرهای نوکلئیک اسیدی بر علیه اهداف مختلفی مانند رنگ های آلی، یون های فلزی، داروها، آمینواسیدها، کوفاکتورها، نوکلئوتیدها، پپتیدها، انواعی از پروتئین ها و گیرنده های سطح سلولی تولید شده اند.

تولید آزمایشگاهی آپتامرها

روش معمول تولید آزمایشگاهی آپتامرها سلکس است. سلکساز سه مرحله تشکیل شده است که با تکرار آن، بهترین آپتامر برای اتصال به مولکول هدف، از میان انبوه توالی های غیراختصاصی موجود درکتابخانه، انتخاب می شود.

اتصال: کتابخانه با مولکول هدف مورد نظر مجاور می شود تا توالی هایی که قادر به اتصال هستند به مولکول مورد نظر متصل شوند.

جداسازی: توالی های اتصال یافته از اتصال نیافته ها جدا می شوند. این مرحله معمولا با روش های مختلفی انجام می شود تا فرایند انتخاب آپتامرها به مولکول هدف سریع تر و آسانتر صورت پذیرد.

تکثیر: ترکیب توالی های متصل شده به مولکول هدف، جهت ایجاد کتابخانه جدید برای استفاده در دور بعدی به وسیله روش های تکثیر توام با جهش مانند تکنیک واکنش زنجیرهای پلیمر از تکثیر می شود.

ادامه دارد…

تهیه و ارائه توسط دزرتاریوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *