کشت گیاهان داروییگیاهان داروئی

اصلاح بذر گیاهان دارویی در ایران

اصلاح بذر گیاهان دارویی

لزوم اصلاح بذر گیاهان دارویی

یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با بحث تولید زراعی و کشت گیاهان دارویی، تهیه بذرهای استاندارد و اصلاح شده این گیاهان است. بیشک بذری که ازنظر تولید مواد مؤثره در سطح استاندارد و قابل قبول نباشد، نخواهد توانست درآمدزایی اقتصادی مناسبی را نصیب کشاورز و شرکتهای کشت و صنعت کند. و در نتیجه منجر به سود ده نبودن اقتصادی صنعت تولید و فرآوری گیاهان دارویی خواهد شد.

راهکار پیشنهادی در اصلاح بذر

مسئله ای است که می تواند در بازار رقابت شدید جهانی، یک کشور را به سودآوری بالای اقتصادی ازنظر گیاهان دارویی می رساند یا برعکس منجر به عقب افتادگی آن در کشور شود. با توجه به اینکه هنوز در کشور ما بذر اصلاح شده گیاهان دارویی به معنای دقیق آن وجود ندارد، لازم است شرکت های تولید بذر، محققین و متخصصان اصلاح نباتات در این راستا قدم های اساسی بردارند.

جهت تهیه طرح توصیفی و توجیهی کشت گیاهان دارویی اینجا کلیک کنید

پس برای دستیابی به بذرهای اصلاح شده بومی و جلوگیری از خرید بذرهای اصلاح شده خارجی، می تواند گیاهان بومی خودرو که در حال حاضر از طبیعت بهره برداری می شوند و به دلیل نیاز صنعت لازم است که به سیستم کشاورزی وارد شوند استفاده شوند. درنهایت در کشور باعث ایجاد اشتغال نمود و ازنظر اقتصادی از خروج سرمایه های ملی جلوگیری کرد.

با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار میتوان نتیجه گرفت یکی از ارکان مهم گسترش صنعت گیاهان دارویی، اصلاح بذر این گیاهان و بومی سازی روش های این اصلاحات می باشد.

تهیه و ارائه شده توسط دزرتاریوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *