خواص گیاهان دارویی

روغن برنج و جوانی پوست

Posted on
روغن برنج

خاصیت دیگر روغن برنج، تغذیه پوست است. آنها که پوست خشک و چرور خورده ای دارند، بیشترین استفاده را از این منبع غنی اسیدهای چرب می برند. اگر یک شب، پوست تان را با برنج تنها بگذارید متوجه خواهید شد که اسیدهای چرب و آمینه بسیار ارزشمندی که به وفور در این روغن یافت می […]