دمنوش های گیاهی

دمنوش های مفید برای سلامتی

Posted on
دمنوش گیاهی

اولین و دم دست ترین گیاهی که در هر خانه پیدا می شود، نعناع است که می شود معجونی مخصوص سرماخوردگی های زمستانی از آن تهیه کرد. این روزها آنقدر از عوارض رنگارنگ داروهای شیمیایی میشنویم که دیگر رغبتی برای مصرفشان نمانده و افراد سعی می کنند از جایگزین های گیاهی اسـتفاده کنند. تب مصرف […]